Aankoop grond voor uitbreiding woonwijk Groote Kreek

Gemeente Hulst is gestart met de voorbereiding van de uitbreiding van de woonwijk Groote Kreek in Hulst. Een eerste stap is het verwerven van grond. Ook wordt gewerkt aan het bestemmingsplan. De bedoeling is dit plan nog dit jaar aan te bieden aan de gemeenteraad.

Aankoop gronden
Voor de uitbreiding van de woonwijk Groote Kreek moet grond worden aangekocht. Het gaat om enkele agrarische percelen, ten zuiden van de bestaande wijk. Voordat de grondaankoop plaatsvindt, kan de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen uiten. De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Middelen op donderdag 10 februari 2022. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op donderdag 24 februari 2022 haar wensen en bedenkingen uit.

Investeringskrediet
De gemeenteraad wordt gevraagd een investeringskrediet van ruim 2 miljoen euro voor de aankoop van de gronden beschikbaar te stellen.