Aanpassingen dorpshuizen Terhole en Hengstdijk

Dorpshuizen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Dat vindt het gemeentebestuur.
Daarom is het belangrijk goed zorg te dragen voor deze voorzieningen. Het voorstel is om dit jaar aanpassingen te doen aan de dorpshuizen in Terhole en Hengstdijk.

Dorpshuis Terhole
Dorpshuis Brandershole in Terhole moet de dakplaten vernieuwen. Uitvoering gebeurt zodra het geld beschikbaar is. De kosten bedragen 7.275 euro. Daarnaast onderzoekt het stichtingsbestuur of het aangrenzende pand bij het dorpshuis kan worden betrokken. De onderzoekskosten (die zij in 2022 uitgaven) bedragen 2.117 euro. In totaal is het benodigd bedrag voor dit dorpshuis circa 9.400 euro.

Dorpshuis Hengstdijk
In Hengstdijk vraagt de entree van dorpshuis De Schuur om onderhoud. Hierbij wordt direct een verduurzamingsslag gedaan door het plaatsen van dubbelglas. De kosten bedragen 4.316 euro.
De reguliere gemeentelijke bijdrage voor gymnastiekmaterialen voor een klein dorpshuis is onvoldoende om grote kosten te kunnen betalen. Daarom is het voorstel een extra bijdrage van 5.037 euro te geven voor de vervanging van gymnastiekmaterialen in dit dorpshuis.
Tenslotte is het voorstel om een bijdrage van 3.200 euro te geven aan dit dorpshuis voor de aanschaf van een afdekvloer voor het gymnastieklokaal. Deze vloer voorkomt schade aan de vloer bij het organiseren van evenementen. De totale bijdrage voor dit dorpshuis is circa 12.600 euro. De aanschaf van de materialen en uitvoering van de werkzaamheden gebeurt zodra het benodigde geld beschikbaar is. 

Besluitvorming
De raadscommissie Samenleving bespreekt het voorstel over het investeringskrediet voor de leefbaarheid van dorpen/wijken op woensdag 30 november 2022. De bedoeling is dat de gemeenteraad vervolgens op donderdag 15 december 2022 een besluit neemt.

Uitvoering
Het streven is de genoemde werkzaamheden voor het eind van 2022 in gang te zetten en in het voorjaar van 2023 af te ronden.