Aanvraagtermijn subsidies 2022 verlengd

De termijn voor subsidie aan te vragen voor uw vereniging of organisatie voor 2022 is verlengd. U kunt nu tot en met 15 oktober 2021 uw aanvraag nog indienen.

Een grote groep verenigingen en organisaties heeft inmiddels de subsidie voor 2022 aangevraagd.

Niet iedere vereniging of organisatie slaagde er direct in om via het digitale loket en met gebruikmaking van e-herkenning de aanvraag in te dienen.
Met name de aanmelding met e-herkenning blokkeerde in bepaalde gevallen de mogelijkheid tot het aanvragen van de subsidie 2022. De problemen met e-herkenning zijn in veel gevallen op te lossen door het aanvragen van een nieuwe machtiging. Organisaties en verenigingen wordt geadviseerd hierover contact op te nemen met hun aanbieder van e-herkenning. De extra kosten die hier mee gemoeid zijn worden door de gemeente Hulst gecompenseerd.