Abonnementstarief maatwerkvoorzieningen WMO

Voor individuele maatwerkvoorzieningen vallend onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt vanaf 1 januari 2020 een abonnementstarief. Dat is besloten door de landelijke overheid. Het abonnementstarief geldt voor Wmo-voorzieningen die de gemeente op aanvraag kan toewijzen. Dat kan als blijkt dat iemand hulp nodig heeft en dit niet op eigen kracht en in het eigen netwerk kan oplossen.

De aanleiding van de wijzigingen in de eigen bijdrage is een wetswijziging in de Wmo. Door deze wetswijziging moet ook de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Hulst 2017 worden aangepast. Deze aanpassing van de verordening is besproken met de adviesraden.
De raadscommissie Samenleving buigt zich op woensdag 27 november 2019 over de aanpassing van deze verordening. Bedoeling is om de verordening op donderdag 12 december 2019 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Hulst.

Veranderingen op een rij
Iedereen die op dit moment al hulp ontvangt via een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo, krijgt in de tweede helft van november 2019 van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een brief, waarin de veranderingen overzichtelijk op een rij staan.