Actie voor versterking Westerscheldekust

De deelprojecten voor de versterking van de Westerscheldkust in de gemeente Hulst krijgen vorm. Hoe, dat wordt in mei 2019 tijdens bijeenkomsten in de verschillende Scheldedorpen uit de doeken gedaan.
 
De Westerscheldekust in de gemeente Hulst heeft veel potentie. Dat vindt niet alleen de gemeente Hulst, maar vinden ook veel inwoners van de Scheldedorpen. Sinds 2018 is op enthousiaste wijze en in gezamenlijkheid gewerkt. Er zijn ideeën geopperd en concrete kansen zijn verkend. Dat gebeurde tijdens een aantal werksessies. Die vonden plaats in Walsoorden, Ossenisse, Paal en Emmadorp. Dat zijn de vier toeristische ankerplaatsen, aldus het gemeentelijke Toeristische Ontwikkelingsplan 2016-2020.

De ideeën varieerden van eenvoudig te realiseren initiatieven tot grote projecten. Een aantal ideeën kwam meerdere keren terug. Dat waren een doorlopend fietspad langs de gehele Westerscheldekust, het ontwikkelen van zwem- en recreatiegelegenheden, het creëren van ommetjes in de dorpen, het verbeteren van de verkeersveiligheid, het aanpakken van parkeerproblemen, het inrichten van de dorpsentrees en het verbinden van de land- en zeezijde (zoet en zout).
In 2018 werden de aangegeven prioriteiten gezamenlijk uitgewerkt tot concretere acties. In samenwerking met het Grensparkteam en de landschapsarchitecten Ro & Ad is vervolgens geschetst aan  unieke  belevingselementen om de Scheldekust toeristisch en economisch te versterken. Die ontwerpen worden nu gedeeld met de inwoners in de maand mei.  Daarbij wordt ook gekeken naar het financiële plaatje per project.