Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

In de gemeente Hulst hebben we nu ruim twee jaar een Adviesraad sociaal domein. De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad van de gemeente Hulst, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Dit betreft de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bijeen voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad sociaal domein bestudeert de beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Ook bekijkt zij plannen die een sociaal aspect hebben en geeft daarop haar visie. De Adviesraad volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering, die valt onder het sociaal domein. Zij behartigt geen individuele gevallen.

De Adviesraad bestaat uit maximaal elf leden die op vrijwillige basis met hun kennis, inzicht en ervaring een bijdrage leveren. Door te werken in drie werkgroepen (Jeugdwet, Participatiewet en WMO) wordt optimaal gebruik gemaakt van ieders deskundigheid.

Gezocht wordt naar twee nieuwe leden met een breed netwerk, maar met voorkeur ervaring in of kennis van de jeugdwet en/of de (thuis)zorg.

Solliciteren naar deze vrijwillige functie kan tot 10 december 2021. Stuur de sollicitatie naar info@gemeentehulst.nl

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter De heer A. Schelfhout op telefoonnummer 06 53 67 23 18.