Afronding plan nieuwe Bierkaai in zicht

In het plan De Nieuwe Bierkaai zijn nog drie gebieden die moeten worden aangepakt. Daar ligt nu een plan voor op tafel. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het voorstel dat moet leiden tot het afronden van het totaalproject.

Het plan  
Eind 2003 nam de gemeente Hulst het initiatief om het noordwestelijke deel van de Hulster binnenstad aan te pakken. Centraal stond de wens om het gebied aantrekkelijker te maken voor zowel bewoners, ondernemers als bezoekers. Belangrijk onderdeel was om – net als vroeger - weer water in de stad te brengen. Daarnaast moesten verpauperde gebouwen verdwijnen en nieuwe gebouwen verschijnen. Plan De Nieuwe Bierkaai bestaat uit tien verschillende delen (zie tekening onderaan dit bericht). Bedoeling was het plan stap voor stap uit te voeren. De afgelopen jaren zijn al heel wat stappen gezet.
 
Einde project in zicht
Met de realisatie van de deelgebieden 2, 4 en 8 komt het einde van het project in zicht. Voor die gebieden zijn nu partijen gevonden met wie afspraken zijn gemaakt over de verkoop van de gronden en de daar te realiseren bouwplannen. Eerste stap is nu het definitief maken van de afspraken met de ontwikkelaars van die gebieden. Om dat mogelijk te maken, moet de exploitatie (kosten & opbrengsten) van plan De Nieuwe Bierkaai op een aantal punten worden aangepast. Daarna kan aan de afronding van het totaalplan worden begonnen.

Voorstel
Aan de gemeenteraad wordt nu een voorstel voorgelegd dat moet leiden tot het afronden van het plan De Nieuwe Bierkaai. Het voorstel omvat twee delen:
1. Het aanpassen van de projectexploitatie.
2. De verkoop van de grond van de deelgebieden 2, 4 en 8.

De gemeenteraad kan haar wensen en bedenkingen uiten over de verkoop van de grond. Daarnaast is het aan de gemeenteraad te beslissen over de benodigde aanpassingen van de projectexploitatie. De koop- en realisatieovereenkomsten kunnen worden getekend, zodra de gemeenteraad heeft besloten over de projectexploitatie. De raadscommissie Middelen buigt zich tijdens haar vergadering op donderdag 27 mei 2021 in eerste instantie over het voorstel.

Wat houden de drie nog uit te voeren plannen in?
Deelgebied 2 is het voormalige pand De Meerpaal met achterliggend gedeelte op de onderkade. Daar komt een bioscoop met drie zalen, podium, brasserie, restaurant, terras en bedrijfswoning. Hiervoor is geen herziening van het bestemmingsplan nodig; enkel een kleine wijziging. De start van de bouw is voorzien in de zomer 2021.

Deelgebied 4 is de locatie van het voormalige postkantoor. Daar komen 36 comfortwoningen met bijbehorende voorzieningen. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Bedoeling is om in de tweede helft van 2022 met de bouw te starten.

Deelgebied 8 is het terrein waar vroeger de Action – en daarvoor Albert Heijn – waren gevestigd.

Daar komt een gebouw met 52 appartementen en een commerciële ruimte. Er is geen herziening van het bestemmingsplan nodig. De start van de bouw is gepland in 2023.
bierkaai