Afvalinzameling blijft ongewijzigd

Sinds januari 2018 is de afvalinzameling in de gemeente Hulst veranderd. Dit gebeurde om de hoeveelheid restafval kleiner te maken en om afvalscheiding te stimuleren. De resultaten zijn heel goed. Daarom is besloten vooralsnog geen veranderingen te doen.

De grijze rolemmer wordt sinds januari 2018 eenmaal in de vier weken geleegd. In het verleden was dat eenmaal in de twee weken. Verder wordt nu elke twee weken het plastic afval & drankkartons huis-aan-huis opgehaald. Hiervoor kunnen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) gratis zakken worden gevraagd, onder andere via de website www.zrd.nl  Er waren geen wijzigingen voor de groene of de blauwe rolemmers. Ook de inzamelcontainers bleven gehandhaafd.

De landelijke overheid legt gemeenten op er voor te zorgen dat in 2020 nog maar maximaal 100 kilo restafval per inwoner wordt aangeleverd. Daarnaast moet minimaal 75% van het afval gescheiden worden aangeleverd. In 2017 was in de gemeente Hulst nog sprake van gemiddeld 236 kilo restafval per inwoner. Er was dus nog een flinke weg te gaan. Maar de afgelopen maanden heeft laten zien, dat we bijzonder goed op weg zijn!

Het kost wat
Afvalverwerking kost veel geld. De door de inwoners betaalde reinigingsheffing wa niet genoeg om de rekeningen voor de afvalverwerking te betalen. Ieder jaar moest de gemeente daar geld bij leggen vanuit de algemene reserves. Dit werd gedaan om er voor te zorgen dat de kosten voor de inwoners niet met tientallen euro’s zou stijgen. Maar reserves zijn niet oneindig. Daarom is in de nieuwe manier van afvalinzameling ook een oplossing gezocht om te zorgen dat de afvalverwerking in de toekomst kostendekkend zou zijn. Dat is gelukt. In 2019 is dat – naar verwachting - voor het eerst in lange tijd het geval.

Inzameling plastic & drankkartons
De inzameling van het plastic afval & drankkartons in plastic zakken is een relatief goedkope manier. Er wordt op deze wijze zeer veel afval gescheiden. Momenteel kan gekozen worden tussen het huis-aan-huis laten ophalen óf de zakken weg te brengen naar de inzamelcontainers. Uiteraard is het goedkoper om voor één van beide inzamelmanieren te kiezen óf een andere manier te zoeken. Op basis van de ervaringen in 2018 is besloten vooralsnog geen veranderingen aan te brengen. Er worden goede resultaten bereikt voor zowel het milieu, de afvalscheiding en het terugdringen van de hoeveelheid restafval, als voor de financiële exploitatie. De ontwikkelingen op de afvalmarkt worden uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden. Als er zich kansen worden gezien om vooruitgang te boeken, worden die zeker aangegrepen.