Afvalkalenders 2020

De afvalkalenders 2020 zijn te vinden op www.zrd.nl en www.gemeentehulst.nl. Aan hand van uw postcode en huisnummer krijgt u de kalender voor uw adres te zien. In deze kalender zijn alle afvalstromen opgenomen. Dat zijn de inzameldagen van de grijze, groene en blauwe rolemmer en de inzameldag voor plastic, metalen & drankkartons. Vanaf 1 januari 2020 mag naast plasticverpakkingsmateriaal & drankenkartons ook metalenverpakkingsmateriaal worden aangeboden in de doorzichtige plasticafvalzakken. Ook de data waarop grof afval en grof tuinafval worden opgehaald staan er in.

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) heeft ook een afvalapp. Deze afvalapp helpt u bij het aanbieden en het scheiden van uw afval. De app is een extra service naast de kalenders welke u via www.gemeentehulst.nl kunt opvragen. De gratis app is beschikbaar in de Playstore (Android) en de App store (IOS). U kunt de app vinden onder de naam ‘ZRD’. Als u de app heeft gedownload, wordt gevraagd om uw postcode en huisnummer. Vervolgens ziet u alle functionaliteiten en is de app klaar voor gebruik.

Alle informatie wat betreft afval vindt u op www.zrd.nl en www.gemeentehulst.nl.
Mocht u vragen over de afvalinzameling hebben, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op tel. 0900-4433333. U kunt hier terecht met vragen over inzameldagen – en routes en afvalscheiding.