Algemeen uitstel terugbetaling TOZO bedrijfskrediet

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is verlengd. Dit heeft als gevolg dat ondernemers die een bedrijfskrediet hebben aangevraagd, uitstel van betaling krijgen.

Er was al uitstel verleend tot 1 juli 2021. Dat is nu aangepast. Er is sprake van een algemeen uitstel van betaling.
De nieuwe voorwaarden zijn:  
- De lening moet worden terugbetaald vanaf 1 januari 2022. Dit geldt voor bestaande en nieuwe leningen.
- De looptijd van bestaande en nieuwe leningen wordt verlengd tot vijf jaar.
- In de periode januari tot en met december 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.

De ondernemers waar dit voor geldt, ontvangen hierover nog een brief.