Asfaltwerkzaamheden nabij Hengstdijk, Graauw en Emmadorp

Waterschap Scheldestromen gaat in juni/juli 2020 op diverse locaties binnen de gemeente Hulst het asfalt onder handen nemen. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op vier locaties. 

Vanaf woensdag 10 juni tot en met maandag 22 juni 2020 wordt gewerkt in de Sint Josephstraat nabij Hengstdijk.
Daarna gaat het waterschap aan de slag in de Kruispoldersedijk en de Oude Graauwsedijk nabij Graauw. Daar staat het werk gepland in de periode van vrijdag 19 juni tot en met maandag 29 juni 2020.
Nabij Emmadorp wordt  gewerkt op de Parallelweg. Die werken staan gepland in de periode vanaf donderdag 25 juni tot en met dinsdag 7 juli 2020.

Tijdens de werken zijn de genoemde wegen beperkt toegankelijk. Op de momenten dat wordt geasfalteerd is een volledige wegafsluiting noodzakelijk. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid.
De bewoners ter plaatse ontvangen van het waterschap een brief over de werkzaamheden.

De weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de werken en dus ook gevolgen hebben voor de planning. Voor nadere informatie over deze werken kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.