Baggeren watergangen en vijvers

In diverse sloten en vijvers in de gemeente Hulst staan baggerwerkzaamheden te gebeuren. Deze beginnen op maandag 23 maart 2020.

Er wordt gestart met de vijver en de sloten in en rondom Vogelwaarde. Na Vogelwaarde komen Walsoorden, Ossenisse, Zeedorp, Lamswaarde en Terhole aan de beurt.
De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind april 2020 in beslag nemen.

Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Hulst en Waterschap Scheldestromen uitgevoerd. Na de baggerwerken gaan de betreffende vijvers en sloten over in beheer en onderhoud naar Waterschap Scheldestromen.