Belastingaanslag 2019

Eind februari 2019 zijn de belastingaanslagen verstuurd. De aanslagen bestaan uit de waterschaps- en gemeentelijke belastingen.

SaBeWa Zeeland verstuurde de aanslagbiljetten namens het waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst. Op de enveloppen staat vermeld dat er een belastingaanslag in zit. Ook digitaal worden belastingaanslagen verzonden. Hiervoor moet u wel aangesloten zijn op de Berichtenbox van mijnoverheid.nl en Sabewa toestemming hebben gegeven om post digitaal aan u te verzenden. Voor het inloggen op uw Berichtenbox heeft u uw Digid nodig.

 

Betalingstermijnen

Wie kiest voor automatische incasso, betaalt het bedrag in negen termijnen. De afschrijving gebeurt aan het einde van de maand, van maart tot en met november. Zo is eind november 2019 het hele bedrag verrekend.
Degene die geen automatische incasso hebben, moeten de belastingaanslag voldoen in twee termijnen binnen drie maanden. De eerste termijn vervalt aan het eind van de maand volgend op de dagtekening van de belastingaanslag. De daaropvolgende betalingstermijn vervolgens twee maanden later.

 

Automatische incasso

Wie (nog) geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, vindt een machtigingskaart bij de aanslag. Inwoners die eerder al toestemming gaven voor een automatische incasso en dit ook op het aanslagbiljet vermeld zien staan, hoeven niets te doen. Deze automatische incasso blijft gelden.


Kwijtschelding

Als u recht hebt op automatische kwijtschelding, ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding wordt verleend, staat dan een bedrag van nul euro.

 

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Dit kan op www.Sabewazeeland.nl of op tel. 088-9995800 (kies optie Innen, keuze 2)
Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding. Informatie over kwijtschelding - wie er voor in aanmerking komt, hoe het kan worden aangevraagd, etc. - vindt u op www.Sabewazeeland.nl

U kunt kwijtschelding het beste aanvragen binnen twee maanden na het ontvangen van uw belastingaanslag. Als u langer dan drie maanden geleden uw aanslag heeft betaald, kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.


Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht bij SaBeWa Zeeland bereikbaar op tel. 088-9995800. Ook vindt u meer informatie op www.sabewazeeland.nl


WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op de aanslag? Vragen hierover kunt u rechtstreeks stellen aan de taxateur op tel. 088-9995800 (kies optie 2: waarderen).