Belastingaanslag Sabewa

Tussen 22 en 29 februari 2020 worden de belastingaanslagen weer verstuurd. De aanslagen bestaan uit de waterschaps- en gemeentelijke belastingen.

SaBeWa Zeeland verstuurt de aanslagbiljetten namens Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst. Op de enveloppen staat vermeld dat er een belastingaanslag in zit. Ook digitaal worden belastingaanslagen verzonden. Hiervoor moet u wel aangesloten zijn op de Berichtenbox van mijnoverheid.nl en Sabewa toestemming hebben gegeven om post digitaal aan u te verzenden. Voor het inloggen op uw Berichtenbox heeft u uw Digid nodig.

Betalingstermijnen
Wie kiest voor automatische incassso, betaalt het bedrag aan gemeentelijke belastingen in termijnen. De afschrijving gebeurt aan het einde van de maand, van maart tot en met november. Zo is eind november 2020 het hele bedrag verrekend.
Degene die geen automatische incasso hebben, moeten de belastingaanslag voldoen in twee termijnen binnen drie maanden. De eerste termijn vervalt aan het eind van de maand volgend op de dagtekening van de belastingaanslag. De daaropvolgende betalingstermijn vervolgens twee maanden later.

Automatische incasso
Wie (nog) geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, vindt een machtigingskaart bij de aanslag. Inwoners die eerder al toestemming gaven voor een automatische incasso en dit ook op het aanslagbiljet vermeld zien staan, hoeven niets te doen. Deze automatische incasso blijft gelden.

Kwijtschelding
Als u recht hebt op automatische kwijtschelding, ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding wordt verleend, staat dan een bedrag van nul euro.

WOZ-waarde
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op de aanslag? Vragen hierover kunt u rechtstreeks stellen aan de taxateur op tel. 088-9995800 (kies optie 2: waarderen).

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sabewa Zeeland bereikbaar op tel. 088-9995800. Ook vindt u meer informatie op www.sabewazeeland.nl