Belastingen en leges in 2019

De raadscommissie Middelen buigt zich op donderdag 29 november 2018 over de gemeentebelastingen en -leges voor 2019. In het voorstel dat wordt besproken, is enkel sprake van een indexering (2%) en een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van het jaar 2018.

Naast de indexering zijn in de legestarieven 2019 een paar aanpassingen gedaan op aanwijzen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De verordening van de gemeente Hulst wordt aangepast conform de modelverordening van de VNG. Voor de tarieven waar een wettelijk maximum voor geldt (bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen), wordt het wettelijke maximum gehanteerd.

Wat betreft de gemeentelijke belastingen worden de onderstaande tarieven voorgesteld. Naast de indexering wordt voorgesteld het tarief onroerendezaakbelasting licht te laten dalen en wel in de lijn met de WOZ waardestijging van de woningen.

Belastingtarieven gemeente Hulst 2019

Reinigingsheffingen
Afvalstoffenheffing – per jaar:
Voor 1-persoonshuishoudens: 229,50 euro  (in 2018: 217 euro)                                                             
Voor 2-persoonshuishoudens: 262,10 euro  (in 2018: 249 euro)
Voor meerpersoonshuishoudens: 304 euro  (in 2018: 290 euro)

Reinigingsrechten – per jaar:  voor (kleine) bedrijven: 459,50 euro  (in 2018: 421 euro)

Rioolheffing
Bij percelen die enkel een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering hebben voor de afvoer van hemel- en grondwater:
a. voor percelen - grondoppervlakte kleiner dan 50 m²: 42 euro             (in 2018: 41,20 euro)  
b. voor percelen - grondoppervlakte 50 m² - 250 m²:     126,10 euro (in 2018: 123,60 euro)
c. voor percelen - grondoppervlakte 250 m² - 500 m²:    138,40 euro (in 2018: 135,70 euro)
d. voor percelen - grondoppervlakte groter dan 500 m²:             194 euro           (in 2018: 190,20 euro)

Bij een waterafname (DELTA NV) per jaar:
a. t/m 100 m³:                         245,20 euro (in 2018: 234,40 euro)
b. 101 t/m 200 m³:       264,40 euro (in 2018: 253,20 euro)
c. 201 t/m 350 m³:       307,70 euro (in 2018: 295,70 euro)
d. 351 t/m 500 m³:       370,20 euro      (in 2018: 356,90 euro)
e. 501 t/m 1.000 m³:    629,70 euro (in 2018: 611,40 euro)
f. vanaf 1.001 m³:        973,40 euro (in 2018: 948,30 euro)

Hondenbelasting
65 euro per hond per jaar          (in 2018: 63 euro)
308 euro per kennel per jaar     (in 2018: 302 euro)

Forensenbelasting
6,36‰ van de WOZ-waarde van de woning         (in 2018: 6,24‰)

Onroerendezaakbelastingen
Woningen - eigenarenbelasting: 0,1126% van de per 1 januari 2018 vastgestelde WOZ-waarde (in 2018: 0,11490‰)
Niet-woningen -  eigenarenbelasting: 0,1922% van de per 1 januari 2018 vastgestelde WOZ-waarde (in 2018: 0,18300‰)
Niet-woningen - gebruikersbelasting: 0,1608% van de per 1 januari 2018 vastgestelde WOZ-waarde (in 2018: 0,15310‰)