Belastingen, maatwerk indien nodig

Sabewa Zeeland heeft – in overleg met de gemeenten – besloten dat de deadline voor het betalen van belastingen is verschoven naar 1 september 2020. Waar nodig wordt ook maatwerk toegepast. Sabewa herstart nu weer met het versturen van belastingaanslagen. Burgers die nog geen aanslag voor gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen hebben ontvangen, krijgen deze aanslag een dezer dagen. Vanaf augustus 2020 wordt het versturen van aanslagen aan ondernemers weer opgestart.

De aanmaningen worden vanaf september 2020 verstuurd. Burgers of ondernemers die de aanslag nog niet hebben betaald, hebben tot 1 september 2020 de tijd om de aanslag te betalen. Wanneer dit nodig is, kan uitstel van betaling of een betalingsregeling worden aangevraagd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Sabewa Zeeland.

Wanneer u vragen heeft over de belasting van waterschap Scheldestromen of de gemeentelijke belasting, kijk dan op www.sabewa-zeeland.nl