Besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 16 februari 2023 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten, kunt u bekijken op https://hulst.raadsinformatie.nl/

De raad nam besluiten over onder andere het bestemmingsplan Hof te Zandeplein, de stimuleringsregeling sport & cultuur, uitgangspunten voor ontwikkelingen aan de Stationsweg in Hulst en de verlichting van onze monumenten en stadswallen. De raad sprak ook over de grondprijzen 2023 en over de aankoop van gronden voor de uitbreiding van woonwijk Groote Kreek.

Ook paste de raad de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de verordening OZB aan.

Verder nam de raad moties aan over:
- het herstel van de waterfuncties van de vestingstad;
- het vergroten van de mogelijkheden om buiten te sporten in de openbare ruimte en natuur.
- de Regionale Mobiliteitsstrategie (openbaar vervoer).

Een motie over hulp aan het midden- en kleinbedrijf werd aangehouden. De stemmen staakten (10-10). Deze motie komt tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde.