Besluitvorming Bestemmingsplan De Statie

Het bestemmingsplan De Statie is gemaakt in 2008. Sindsdien zijn enkele gedeeltelijke aanpassingen gedaan. Het was wenselijk om dit plan nu te actualiseren en te digitaliseren. Dat is gebeurd. Het plan wordt nu voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Zij bespreken het op dinsdag 29 juni 2021. Doelstelling is het ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 15 juli 2021.

Het betreffende bestemmingsplan omvat de volgende locaties in Hulst: Stationsplein, Spoorweg, Absdaalseweg, Morres, Industrieweg, Steensedijk (westzijde) en Stationsweg (gedeeltelijk).
Het plan geeft aan hoe de grond mag worden gebruikt en wat mag worden gebouwd.

Wijzigingen
Het bestemmingsplan De Statie sluit qua vorm aan bij de reeds eerder aangepaste bestemmingsplannen Kernen Hulst en Bedrijventerreinen Hulst. Het plan is ook digitaal ingetekend. Daardoor is het eenvoudig op de website ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.
De eerdere aanpassingen van het bestemmingsplan zijn ook in het nieuwe plan verwerkt. Zo is er nu één overzichtelijk bestemmingsplan voor het hele grondgebied van De Statie. 

Bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan lag in de periode van 15 april tot en met 26 mei 2021 ter inzage. In totaal werden negen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Dit betrof onder andere een drietal kleinere bestemmingswijzigingen.