Bestemmingsplan alle kernen aangepast

In 2018 is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat alle kernen van de gemeente Hulst omvat. Dit met uitzondering van de binnenstad van Hulst, het gebied Absdaalseweg/Havenfort/ Stationsplein te Hulst en de bedrijventerreinen. Ondertussen is het wenselijk om dit plan op bepaalde onderdelen te wijzigen. Het aangepaste plan wordt nu ter inzage gelegd, zodat iedereen zijn/haar zienswijze kan geven.

Wijzigingen
In de afgelopen periode is gebleken dat het wenselijk is om een aantal regels te verduidelijken, dingen die misten toe te voegen en op perceelsniveau enkele wijzigingen door te voeren. Een totaal overzicht van de wijzigingen is als bijlage opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2018 zijn daar overzichtelijk weergegeven.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl – onder de identificatie: NL.IMRO.0677.bpkernen1H-001O. Dat kan vanaf donderdag 24 december 2020 tot en met woensdag 3 februari 2021 worden ingezien. Gezien de huidige coronamaatregelen is de vraag om het plan zoveel als mogelijk online te bekijken.
Daarnaast ligt het plan ook ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U kunt het daar bekijken tot en met woensdag 3 februari 2021. Let op: in de kerst- en Nieuwjaarsperiode zijn de openingstijden van de gemeentewinkel aangepast. Deze vindt u hier.
 
Zienswijzen
Iedereen kan tegen het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen indienen. Dit kan tot en met woensdag 3 februari 2021. Schriftelijk kan dit bij de Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49 4560 AA Hulst. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, via tel. 14 0114.