Bestemmingsplan maakt woningen mogelijk in Sint Jansteen

In de Wilhelminastraat in Sint Jansteen is ruimte voor extra woningen. Die komen op de plaats van de voormalige basisschool. Om dit mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat plan is nu gemaakt en ligt ter inzage. Iedereen kan zijn/haar zienswijze geven.

De betreffende locatie had tot nu toe de bestemming “maatschappelijk”. In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit veranderd in “wonen, groen en verkeer”. Er komen ter plaatse elf nieuwe woningen. Dat worden een aantal vrijstaande woningen en daarnaast twee-onder-een-kapwoningen en/of aaneengeschakelde woningen.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl – onder de identificatie: NL.IMRO.0677.bpstjanwilhelmin48-001O. Dat kan tot en met woensdag 19 mei 2021.
In verband met huidige coronamaatregelen is de vraag om het plan zoveel als mogelijk online te bekijken. Voor mensen die geen online mogelijkheden hebben, ligt het plan ook ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. Dat kan via www.gemeentehulst.nl of via telefoonnummer 14 0114.

Zienswijzen
Iedereen kan tegen het ontwerp bestemmingsplan zienswijzen indienen. Dit kan tot en met woensdag 19 mei 2021. Schriftelijk kan dit bij de Gemeenteraad van Hulst, Postbus 49 4560 AA Hulst. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, via telefoonnummer 14 0114.