Bestemmingsplan voor alle bedrijventerreinen

Er is een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor de vier bedrijventerreinen in de gemeente Hulst. Dat zijn Hogeweg te Hulst, Hoek & Bosch te Kloosterzande, Walsoorden en Clinge. Dit bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd zodat iedereen zijn/haar menig daarover kan geven.
    
Op dit moment is er voor elk bedrijventerrein in de gemeente Hulst een apart bestemmingsplan. Hierin staat voor welke functies u grond mag gebruiken en of u er mag bouwen. Door al die verschillende plannen is er geen eenduidig beleid. Daardoor wijken de mogelijkheden per bedrijventerrein soms af. Dat vindt het gemeentebestuur van Hulst niet wenselijk. Om te zorgen dat er voor alle ondernemers dezelfde regels gaan gelden, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het nieuwe bestemmingsplan staat onder andere dat gronden met eenzelfde bestemming – onafhankelijk van de locatie – dezelfde bouw- en gebruiksregels krijgen. De tot nu toe geldende bestemmingen vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.
Verder worden gebruiks- en bouwmogelijkheden geboden die ruimte geven aan de wensen van deze tijd. Nieuwe ontwikkelingen en plannen voor nieuwbouw – waarvoor de planologische procedure al is doorlopen – worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 14 mei tot en met woensdag 24 juni 2020 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.
Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via www.gemeentehulst.nl of op tel. 14 0114.

Het plan kan ook worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de identificatie: NL.IMRO.0677.bpbedrijventerrein-001O.

Zienswijzen
Iedereen kan tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen indienen. Dit kan tot en met woensdag 24 juni 2020. Schriftelijk kan dit bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49 4560 AA Hulst. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, via tel. 14 0114.