Bestemmingsplan voor nieuwe woningen & garageboxen in Clinge

Vijf nieuwe woningen en elf garageboxen op de hoek Klinkerstraat / Prins Bernhardstraat in Clinge; dat is het plan. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Over dat plan moet de gemeenteraad besluiten.

Van oud naar nieuw
Op de hoek Klinkerstraat / Prins Bernhardstraat in Clinge staat nu een bedrijfswoning met boerenschuur. Deze zijn niet meer in gebruik. Bedoeling is om deze gebouwen te slopen. Daardoor komt er ruimte vrij voor de bouw van vijf nieuwe woningen en maximaal elf garageboxen.

Bestemmingsplan
Voor het plan is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp hiervan kon iedereen bekijken in de periode van 31 maart tot en met 11 mei 2022. Reacties werden niet ontvangen. Daarom buigt de raadscommissie Ruimte zich op dinsdag 21 juni 2022 over het bestemmingsplan. Besluitvorming over het plan verwachten we tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 juli 2022. Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, komt het nog een keer zes weken ter inzage te liggen. Als we in die tijd geen beroep ontvangen, is het plan definitief.