Betaalt u hondenbelasting?

Vanaf 19 augustus 2019 wordt een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Hulst. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

Wie betaalt er hondenbelasting?
Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na verkrijging van de hond. Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. U kunt het formulier downloaden op www.sabewazeeland.nl onder de kop “wijzigingen” (digitaal loket).

Controle
Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor Sabewa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.

Tarieven hondenbelasting
De gemeente Hulst heft hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. In het belastingjaar 2019 gelden de volgende tarieven:
Eerste hond: 65 euro
Twee honden: 130 euro
Kennel: 308 euro

Wijzigingen
Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland melden, zodat de aanslag hondenbelasting wordt gecorrigeerd. Dit kunt u doen via het formulier afmelden hondenbelasting. Een afmeldformulier is verkrijgbaar op www.sabewazeeland.nl onder de kop “wijzigingen” (digitaal loket).

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland, op tel. 088-9995800.