Bijeenkomst Perkpolder verkenning onderzoeksvragen gezondheid

Op maandag 10 mei 2021 organiseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM) een informatieavond. Deze avond gaat over welke vragen of aandachtspunten moeten worden meegenomen door het RIVM in het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten dat later dit jaar start. 

Doel bijeenkomst
RIVM is door Rijkswaterstaat gevraagd om een evaluatie uit te voeren ter verkenning van mogelijke gezondheidseffecten. RIVM vindt het belangrijk om vooraf in gesprek te gaan met de bewoners van het gebied. Daarom organiseren zij op maandag 10 mei 2021 een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wisselen zij graag met de bewoners van gedachten over gezondheid in relatie tot de aangelegde zeedijk. Bewoners kunnen aangeven welke vragen of aandachtspunten ze hebben. De informatie die het RIVM tijdens de avond verzamelt, wordt meegenomen in haar verkennend onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek verwacht het RIVM nog deze zomer. Daarover volgt communicatie.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Dan kunt u zich aanmelden via perkpolder@rws.nl. U ontvangt van Rijkswaterstaat een link naar de online bijeenkomst in MS Teams. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn of wilt u uw vragen of opmerkingen persoonlijk met het RIVM delen? Dan kunt u mailen naar ellen.brand@rivm.nl of milieugezondheid@ggdzeeland.nl.

Agenda bewonersbijeenkomst
18:45 - 19:00 uur     Inloop
19:00 - 19:15 uur     Opening en introductie avond
19:15 - 20:15 uur     Interactief gesprek
20:15 - 20:30 uur     Afronding en vervolg