Blauwalg in vijver Dullaertstraat Hulst

In het water van de vijver aan de Dullaertstraat in Hulst is blauwalg geconstateerd. Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst adviseren om contact met het water te voorkomen. Ter plaatse plaatsen we waarschuwingsborden.
Eind juli stelden we ook reeds Blauwalg vast in de Binnenvest en het water van de Nieuwe Bierkaai in Hulst.

Op dit moment hebben helaas veel wateren in Nederland een slechte waterkwaliteit. Dit is veroorzaakt door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Beluchting en doorstroming is vaak niet mogelijk door onder andere de lage waterstand.

Advies
Het waterschap en de gemeente raden aan zorgvuldig te zijn. Vermijd onnodig contact met water waar blauwalg is vastgesteld. Ook honden kunnen beter niet zwemmen in water met blauwalgen. We adviseren ook om niet te vissen.

Contact met dit water
Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen, kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Mensen die toch in contact komen met water dat blauwalgen bevat, adviseren we een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen.

Overlast
Het water stinkt en ziet er vies uit. Met name de stank kan voor overlast zorgen.

Kenmerken blauwalg
De kenmerken van water waarin blauwalgen voorkomen zijn:
- Het water zier er uit als groene soep.
- Er is blauw schuim te zien.
- Er heeft zich een drijflaag gevormd.
- Het stinkt erg.

Bij water met deze kenmerken is de kans groot dat het om blauwalg gaat.
Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mens en dier ziek van kunnen worden. Blauwalg komt met name in zoet water voor.

Verder vervolg
De weersomstandigheden van de afgelopen periode zijn ideaal geweest voor de ontwikkeling van algen. Her en der in het land doen zich momenteel dan ook vergelijkbare situaties voor.
De situatie in de betreffende wateren - en in wateren in de omgeving - wordt in de gaten gehouden door het waterschap en de gemeente.

Preventieve waarschuwing
Waterschap Scheldestromen adviseert preventief voor mogelijke verslechterde waterkwaliteit van andere sloten, vijvers en andere waterlopen. “Gebruik ogen en neus, voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap. Het warme weer kan er voor zorgen dat op plekken de waterkwaliteit achteruit gaat. Mensen die in aanraking komen met het water, adviseren we normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van handen.

Vragen
Voor vragen kan men terecht bij Waterschap Scheldestromen, op tel. 088-2461000.