Bouw bioscoop Hulst van start

De bouw van de bioscoop in de Nieuwe Bierkaai in Hulst gaat van start. De bioscoop wordt gevestigd aan het water op de locatie van het voormalige café De Meerpaal en het achterliggende gedeelte op de onderkade.

Eerste werkzaamheden
Op donderdag 23 september en vrijdag 24 september 2021 worden extra funderingspalen aangebracht op de onderkade aan de Bierkaai.

Wegafsluiting
Door de werkzaamheden aan de bioscoop wordt de Overdamstraat in de periode van donderdag 23 september 2021 tot uiterlijk donderdag 31 maart 2022 afgesloten. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, is de Overdamstraat wel geopend voor verkeer. Op het moment dat de Overdamstraat afgesloten is, is het voor vrachtwagens van groot formaat enkel met verkeersbegeleiding mogelijk om het noordelijk deel van de binnenstad te bereiken.

Verkeersmaatregel
In de Frans van Waesberghestraat geldt vanaf donderdag 23 september 2021 tot uiterlijk donderdag 31 maart 2022 een omgekeerde rijrichting. Deze straat is dan volledig eenrichtingsverkeersverkeer vanaf de Steenstraat richting de Gentsestraat. Dit geldt ook voor het gedeelte dat nu tweerichtingsverkeer is.
De hoek Steenstraat/Frans van Waesberghestraat wordt vrij gemaakt van obstakels. Op die manier kunnen vrachtwagens de bocht vanuit de Steenstraat richting Frans van Waesberghestraat nemen.

Planning
Het streven is dat eind maart 2022 de bioscoop klaar is om in gebruik te worden genomen.