Bouwgrond Rozenhof Kloosterzande te koop

De locatie van het voormalige Rozenhofje te Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Na de sloop van het Rozenhofje in februari/maart 2017 ontstond een vrij perceel van ruim 2.000 m². Dat perceel wordt nu verkocht. Er wordt een bouwkavel te koop aangeboden voor de realisatie van één woning én een kavel voor de realisatie van maximaal acht garageboxen.

Bouwkavel te koop
De bouwkavel aan de Rozenstraat te Kloosterzande heeft een oppervlakte van circa 1166 m². De grondprijs is vastgesteld op 118.700 euro excl. BTW (kosten koper). Het bestemmingsplan Rozenstraat 72 te Kloosterzande is van toepassing. Het bestemmingsplan maakt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk. De woning kan met uitzicht op de vijver worden gesitueerd.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114 of via het digitale contactformulier op de website.

Grond te koop voor bouw acht garageboxen
Aan de Rozenstraat ligt naast de bouwkavel een perceel van in totaal circa 170 m² voor de bouw van garageboxen. De gemeente heeft de voorkeur om deze grond in zijn geheel te verkopen aan één koper, die op de grond garageboxen bouwt. Het bestemmingsplan Rozenstraat 72 te Kloosterzande is van toepassing. De bestemming is “Verkeer – Garages & bergingen”.
De verkoop van de grond wordt gegund aan de hoogste bieder, waarbij een minimumprijs van 17.850 euro excl. BTW (kosten koper) geldt.
Een schriftelijk bod kan worden uitgebracht in een gesloten enveloppe tot uiterlijk 1 juni 2019 om 12.00 uur. Het bod kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst – o.v.v. inschrijving garagegrond Kloosterzande.     

Nadere informatie: www.gemeentehulst.nl