Buiten sporten, spelen, bewegen en ontmoeten

Lekker spelen, lopen, wandelen, fietsen; kortom lekker bewegen. Wat is daarvoor nodig in de openbare ruimte? Dat brengen we in kaart. Zo kon iedereen in oktober een enquête invullen. 353 mensen deden dat. Ze komen uit alle kernen. De helft is volwassen, een kwart jongere en ook bijna een kwart kind. We hebben ook buiten gekeken, met de kinderen. En kinderen hebben tekeningen gemaakt van wat zij graag buiten zouden zien.

Wat kwam daaruit?
De meest opvallende zaken zijn:
•    Kinderen gaan het vaakst (dagelijks) naar buiten, daarna volwassenen en tot slot jongeren.
•    Vies worden moet kunnen. Dus ook hutten bouwen en klimmen in bomen.
•    De voorkeur gaat uit naar natuurlijke, landschappelijke en avontuurlijke inrichting van speelplekken.
•    Ouders en kinderen geven aan dat ze lopend en fietsend de buurt ingaan.
•    Volwassenen gebruiken de buitenruimte meestal om te wandelen en de natuur op te zoeken.

We zien veel kabelbanen, trampolines en BMX-parcoursen terug op de tekeningen. De tekeningen gebruiken we om invulling te geven aan plaatsen die een speel en/of sport bestemming krijgen toegewezen.

Nieuw beleid maken
We gaan nu aan de slag met de opbrengst van het onderzoek. We gaan na wat dit betekent voor de huidige situatie. Moeten we locaties weghalen? Welke locaties moeten nodig worden aangepakt? Zijn er nieuwe locaties mogelijk? We maken zo nieuw beleid op het gebied van buiten sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.

Planning
In het eerste kwartaal van 2023 hebben we de eerste scenario’s klaar. Die leggen we voor aan de gemeenteraad. Zij gaan dan beslissen welk scenario we verder uitwerken. De vervolgstap zal zijn om een meerjarenplan op te stellen. Voordat we die definitief vaststellen, vragen we weer aan iedereen wat zij vinden van de nieuwe plannen.