Buitendijks natuurherstel Ossenisse van start

De Provincie Zeeland werkt - samen met Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen - aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Dit gebeurt door getijdennatuur (met eb en vloed) te ontwikkelen, vooroevers te verstevigen en voedselrijke slikken te creëren voor vogels. Ook worden twee hoogwatervluchtplaatsen aangelegd waar vogels een veilige (rust)plek hebben tijdens vloed. Het buitendijks natuurherstelproject bij Ossenisse is één van deze locaties. Daar zal 37 hectare getijdennatuur ontstaan.
In februari 2020 vond een informatieavond over de geplande werken plaats in Ossenisse. De Provincie Zeeland gaf daar de nodige uitleg. Het werk gaat op dinsdag 28 april 2020 van start.
De aannemer voert de werkzaamheden aan de strekdam grotendeels uit vanaf het water. Het materiaal wordt ook aan- en afgevoerd via het water.
 
Buitendijks fietspad afgesloten
In verband met de werken is vanaf maandag 4 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020 het buitendijkse fietspad – ten westen van de radartoren - over een lengte van circa 1 kilometer afgesloten. Het fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.
 
Meer informatie vindt u op: www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurpakket-westerschelde/natuurherstelmaatregelen-middengebied-westerschelde