Burgemeester Mulder herbenoemd

De heer Jan-Frans Mulder is herbenoemd als burgemeester van Hulst. Op 20 april 2021 is het Koninklijk Besluit over de herbenoeming genomen. Daarmee is de procedure voor herbenoeming van de burgemeester afgerond. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester start op 1 juni 2021.

De (her)beëdiging van de burgemeester vindt plaats op dinsdag 1 juni 2021. De commissaris van de Koning, de heer Han Polman, neemt de eed af. Dat gebeurt tijdens een buitengewone raadsvergadering van Hulst. Die is via livestream te volgen.

Burgemeester Jan-Frans Mulder werd op 1 juni 2003 benoemd als burgemeester van Hulst. Op 1 juni 2021 start zijn vierde ambtstermijn. Gelet op zijn leeftijd (66 jaar) kan de burgemeester geen volledige ambtstermijn meer uitdienen. De burgemeester heeft aangegeven dat hij de huidige raadsperiode wil afronden. Hij gaat zijn kennis en ervaring inzetten om na de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 de nieuw verkozen raad en het nieuwe college in te werken. Dat zal hij doen totdat op voordracht van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe burgemeester wordt benoemd.