Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen

We leven in bijzondere tijden door de maatregelen rondom corona. Het normale leven staat even stil. Bijna iedereen is veel meer in huis, moet thuis werken en de kinderen helpen met het schoolwerk. Anderen moeten werken in moeilijke omstandigheden.   Tegelijkertijd brengt deze tijd ook saamhorigheid. Conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar, initiatieven ontstaan om onze kwetsbare medemens te helpen. Mooi om te zien dat we elkaar in echte crisis weten te vinden.
Maar soms lukt dat even niet. Buurtbemiddeling Hulst begrijpt dat juist nu burenoverlast extra vervelend kan zijn. Want u hoort en ziet elkaar meer dan in normale tijden en u kunt misschien nu ook wel minder verdragen van elkaar. Daarom hebben zij wat tips op een rijtje gezet:

TIPS
• Als u weet dat u een klus gaat doen die geluidsoverlast kan veroorzaken, laat dit dan de buren weten. Schrijf een briefje of stuur een appje. Zo weten zij hoe lang het duurt. Houd ook rekening met thuiswerkende buren.
• Realiseer u dat geluiden van dichtslaande deuren, harde muziek, blaffende hond, draaiende wasmachine of de trap oprennen meestal voor de buren net zo hard te horen zijn. Houd hier waar mogelijk rekening mee. Kleine aanpassingen in gedrag (zachtjes op de trap, zachtjes met de deuren, sloffen aan in huis) of materialen (viltjes onder de meubels, koptelefoon op in plaats van de boxen gebruiken, deurdrangers) kunnen al veel uitmaken.
• Als u boos bent of geïrriteerd raakt, nemen uw emoties gemakkelijk de overhand. Wacht tot u rustig bent voordat u de buren aanspreekt. De boodschap komt dan veel beter over. Blijf vriendelijk en rustig. Boosheid roept boosheid op en brengt u niet verder.
• Normaal gesproken adviseert Buurtbemiddeling Hulst  de buren persoonlijk te spreken als de irritaties oplopen. In deze situatie is dat lastiger. U kunt in ieder geval de telefoonnummers uitwisselen en elkaar uitnodigen even te bellen als u overlast ervaart.

Komt u er niet uit met de buren dan zou buurtbemiddeling behulpzaam kunnen zijn. Met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars helpt Buurtbemiddeling Hulst om samen oplossingen af te spreken. In deze tijd is dat echter even moeilijker. Persoonlijke gesprekken mogen niet plaatsvinden. Maar Buurtbemiddeling Hulst is deze weken wel gewoon geopend voor een telefonisch adviesgesprek,  om te overleggen wat u in uw situatie zou kunnen doen of als u uw verhaal kwijt wilt. Daar zijn ze voor. U kunt tijdens kantoortijden bellen  naar  06- 54311465 of een e-mail sturen naar buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl.
Ook op de website www.problemenmetjeburen.nl vindt u de nodige informatie.