Carbidschieten in Hulst verboden

Carbidschieten met oud en nieuw, in sommige regio’s een traditie, is in Hulst dit jaar verboden. Dit is in lijn met de afspraak die de Zeeuwse burgemeesters maakten. Aanleiding voor het verbod is de huidige coronasituatie en het nog steeds zorgelijke aantal besmettingen. De burgemeesters willen voorkomen dat groepen bij elkaar komen. Bovendien kan gebruik van carbid, net als bij vuurwerk, extra druk op de zorg opleveren.
Onder normale omstandigheden is voor carbidschieten in Hulst een ontheffing in verband met geluidhinder nodig. Deze ontheffing wordt nu niet verstrekt.