Complimenten voor onze mantelzorgers

Bent u mantelzorger? Dan kunt u nu een mantelzorgcompliment aanvragen. Met deze jaarlijkse waardering bedankt Hulst alle mantelzorgers die zich inzetten voor een inwoner van de gemeente. In 2019 ontvingen 610 mantelzorgers het mantelzorgcompliment. 

Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun omgeving. Zij doen waardevol werk en verdienen steun en waardering. Dit zijn de inwoners die langdurige zorg hebben voor ouders, een chronisch zieke partner, familie met psychische problemen of zorg voor een gehandicapt kind. Stichting Hulst voor Elkaar verzorgt het mantelzorgcompliment in opdracht van de gemeente Hulst. Hulst voor Elkaar geeft mantelzorgers praktisch en sociaal een steuntje in de rug.

Alle mantelzorgers in de gemeente Hulst die voldoen aan bepaalde voorwaarden, komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Dat is een eenmalige uitkering van 75 euro. Dit geldt ook voor mantelzorgers die buiten de gemeente wonen, maar zorgen voor een inwoner van de gemeente Hulst. Per hulpvrager kunnen meerdere mantelzorgers worden gewaardeerd.

Wanneer komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?
•    U woont in de gemeente Hulst en/of de zorgvrager woont in de gemeente Hulst;
•    U verleent gemiddeld acht uur per week mantelzorg aan een naaste, bijvoorbeeld: familielid, partner, kind, ouder, vriend of buur die een handicap, chronische ziekte, psychiatrische aandoening of verslaving heeft;
•    De mantelzorg duurt langer dan drie maanden en de verwachting is dat deze zorg blijvend is;
•    Als u op dit moment geen mantelzorger meer bent (bijvoorbeeld door het overlijden van de persoon waar zorg aan is verleend), maar eerder dit jaar wel, komt u toch in aanmerking voor het compliment.

Het aanvraagformulier is digitaal in te vullen op www.hulstvoorelkaar.nl – onder het kopje “voor elkaar”. Ook is het formulier aan te vragen via tel. 0114-684700. De aanvraag moet op uiterlijk 1 oktober 2020 zijn ontvangen.