Corona-vergoeding voor verenigingen en stichtingen

Kantines van sportverenigingen dicht, geen activiteiten in het dorpshuis. Veel verenigingen en stichtingen in onze gemeente merken de coronamaatregelen in hun portemonnee. De raadscommissie Middelen bespreekt een voorstel voor een financiële tegemoetkoming van de gemeente. De gemeente geeft verenigingen en stichtingen graag een financieel ‘steuntje’ in de rug! Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt in de meeste gevallen af van het ledental of het aantal inwoners. Verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen, krijgen nog dit jaar automatisch bericht.
Verenigingen en stichtingen die in eerste instantie niet in deze regeling zijn opgenomen, kunnen bij de gemeente alsnog een beroep doen op compensatie. Vereiste hierbij is wel dat aangetoond wordt wat de financiële schade als gevolg van corona is.