Coronasteun stopt

Het (demissionaire) kabinet heeft bekend gemaakt dat alle coronasteunmaatregelen gaan stoppen per 1 oktober 2021. De gemeente voert de TOZO en TONK uit. Ook voor deze regelingen is het einde in zicht.

TOZO
Zelfstandig ondernemers die in september nog onvoldoende inkomsten uit de onderneming kunnen halen, kunnen een aanvraag TOZO indienen. De gemeente beoordeelt de aanvraag. Voor de voorwaarden klik hier.
Vanaf 1 oktober 2021 maken we - wat betreft de ondersteuning aan zelfstandigen - een grote stap ‘terug naar normaal’. Vanaf die datum is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)) weer leidend. Voor de gemeente Hulst voert een gespecialiseerd bedrijf deze regeling uit. Het Instituut voor Midden en Klein bedrijf heeft hiervoor de juiste mensen en expertise in huis.

In de maanden oktober, november en december wordt nog gewerkt met versoepelde voorwaarden:
vermogenstoets is niet van toepassing;
aanvragen Bbz-uitkering is met terugwerkende kracht mogelijk (maximaal twee maanden);  
het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering is om niet (en niet als voorlopige lening).
 
Daar waar we bij de TOZO tot nu toe uitgingen van de verklaring van de onderneming, wordt dat per 1 oktober 2021 meer geformaliseerd. De ondernemer moet dan meer bewijsstukken overleggen om in aanmerking te komen voor de ondersteuning.
 
TONK
TONK is een regeling voor inwoners die door de coronacrisis een stuk minder verdienen dan voor corona. Of hun baan zelfs kwijt zijn. De TONK is een maatregel die bijdraagt in het betalen van uw woonkosten. Voor de voorwaarden klik hier. Het kan zowel gaan om een huur- als een koopwoning. Ook deze wordt op 1 oktober 2021 beëindigd.