De Schakel gaat afval scheiden

Op vrijdag 22 februari 2019 overhandigde wethouder Diana van Damme – Fassaert speciale afvalbakken aan basisschool De Schakel in Vogelwaarde.

Basisschool De Schakel had zich als een van de eerste aangemeld voor het project Afval op School van Natuur&Zo. De gemeente Hulst bekostigt deze speciale afvalbakken als een ondersteuning van dit project en als pilot.

Vanaf dit schooljaar zijn vijf basisscholen uit Zeeuws-Vlaanderen gestart met het project Afval op School. Het project richt zich op het scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval op en rondom school. Doel is dat kinderen bewuster worden van het afvalprobleem en dat zij uiteindelijk minder afval produceren en weggooien.