De beste burgemeester voor Hulst

Burgemeester Jan-Frans Mulder neemt dit najaar afscheid als burgemeester van Hulst. Daarom zoeken we een nieuwe burgemeester. Hiervoor is een profielschets gemaakt. Met andere woorden: Wat voor burgemeester zoekt Hulst?

Profielschets
Een werkgroep uit de gemeenteraad is aan de slag gegaan met de profielschets. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn gevraagd mee te denken over het profiel. Er is een enquête gedaan. Naast de resultaten van de enquête hebben ook het college van burgemeester en wethouders input geleverd voor de profielschets.

Resultaten enquête
In totaal werden 565 reacties ontvangen. Uit deze reacties bleek dat de respondenten vinden dat de burgemeester zich vooral moet richten op: alle inwoners, alle dorpen en kernen van onze gemeente, goed & integer bestuur en openbare orde, veiligheid & handhaving.
Als belangrijkste eigenschappen van onze burgemeester werden genoemd: zichtbaar aanwezig, aanspreekbaar, betrouwbaar, integer, betrokken, meelevend, verbindend en passend bij de cultuur van onze regio.

Verder procedure
Op 24 februari 2022 buigt de gemeenteraad zich over de concept profielschets. Het is vervolgens aan de nieuwe gemeenteraad (die wordt op 16 maart 2022 verkozen) om verder aan de slag te gaan met de procedure. Zodra deze raad op 30 maart is geïnstalleerd, kan deze de profielschets afronden en vaststellen. De definitieve profielschets wordt op 22 april 2022 aan de Commissaris van de Koning, de heer Han Polman, overhandigd. Bedoeling is dat de vacature daarna zo snel mogelijk wordt open gesteld. De reactieperiode is drie weken. De Commissaris van de Koning maakt een voorselectie. Daarna volgt de selectieprocedure. Er komt uiteindelijke een verplichte voordracht van twee kandidaten. Die worden voor de zomervakantie tijdens een raadsvergadering besproken. Daarna worden de bevindingen en de aanbeveling naar het Ministerie van Binnenlandse zaken gestuurd. Verwachting is dat het Koninklijk Besluit over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Hulst in september wordt getekend.

Het streven is om de nieuwe burgemeester begin oktober 2022 te kunnen installeren. De week er voor is – op 27 en 28 september 2022 - het afscheid van burgemeester Jan-Frans Mulder voorzien.