De kerken in de gemeente Hulst en hun toekomst

De gemeente Hulst telt veel kerken. Gebouwen die ook beeldbepalend zijn voor de verschillende dorpen. Hoe moet het met die gebouwen in de toekomst? Die vraag staat centraal tijdens de startbijeenkomst, die op maandag 21 februari 2022 plaatsvindt.

Uitdaging
Het aantal kerkbezoeken loopt terug. Daardoor zijn er onvoldoende inkomsten voor het onderhoud van de gebouwen. Het gemeentebestuur van Hulst vindt het belangrijk dat de kerkelijke gebouwen behouden blijven, maar is zich bewust van de grote uitdaging die dat met zich meebrengt. Daarom wordt in de loop van dit jaar een visie op de kerkgebouwen opgesteld.

Startbijeenkomst kerkenvisie
Tijdens de startbijeenkomst van maandag 21 februari 2022 buigen kerkeigenaren en kerkbesturen zich samen met de gemeente Hulst over de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. Bedoeling is om samen tot een visie op de kerkgebouwen te komen. Daarin worden de gegevens over de verschillende gebouwen op een rij gezet en aangevuld. Bedoeling is dat de visie mogelijke oplossingen voor de toekomst biedt. Het streven is de kerkenvisie voor het eind van 2022 klaar te hebben.