Dikke zeven voor gemeentelijke communicatiemiddelen

Wat vindt u van onze communicatie? Dat was een vraag waar de gemeente Hulst graag het antwoord op wilden weten. Daarom werd een onderzoek gehouden. Hierdoor kan de gemeente haar manier van communiceren verbeteren. 481 inwoners namen deel aan het onderzoek. Over de hele breedte gaven zij een 7,3 voor de gemeentelijke communicatiemiddelen.

In het algemeen werd aangegeven dat het gemakkelijk is kennis te nemen van gemeentelijke informatie. De informatie wordt duidelijk gevonden. Aandachtspunt is het toelichten waarom besluiten worden genomen. Daarnaast vindt men dat de gemeente haar inwoners nog méér kan informeren.
Uit het onderzoek blijkt dat de communicatiemiddelen die het meest worden gebruikt de informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad (ZVA), de gemeentelijke website, het voorlichtingsblad en het gemeentelijke Facebook account zijn.

Voorlichtingsblad & ZVA
Het voorlichtingsblad (92%) en de informatiepagina’s in het ZVA (81%) worden bijzonder veel gelezen. De beoordeling is goed. Een aandachtspunt met betrekking tot de informatiepagina’s in het ZVA is de variatie in het informatieaanbod.

Website
De gemeentelijke website scoort over de gehele breedte maar een kleine voldoende (58%). Met name de overzichtelijkheid en de vindbaarheid van producten en diensten laat te wensen over, vinden de respondenten. Die beiden zaken vragen dus nadrukkelijk aandacht.

Sociale media
Wat betreft sociale media is er – naast de resultaten uit de enquête – ook de beschikking over andere cijfers wat betreft volgers. Facebook wordt goed gebruikt (aantal volgers is 5.625). Uit de enquête blijkt dat hier aandacht voor variatie qua onderwerpen gewenst is en dat de reactiesnelheid- en –kwaliteit aandacht vraagt. Overige sociale media kanalen worden in mindere mate gebruikt. Instagram wordt veelal gebruikt voor positieve beeldvorming en is nog groeiend. Dit kanaal vraagt dan ook nog meer aandacht. Twitter en LinkedIn vormen slechts een klein aandeel van de gemeentelijke communicatiemiddelen. Extra inzet met betrekking tot deze middelen lijkt daarom niet direct voor de hand liggend.

Omroep Hulst
Omdat Omroep Hulst niet beschikt over kijkcijfers, is aan het eind van de enquête een vraag toegevoegd over Omroep Hulst. De helft van de respondenten (51,6%) gaf aan naar Omroep Hulst te kijken. Dit is uiteraard geen gemeentelijke communicatiemiddel.

De lucht in
Onder de deelnemers werd een ballonvaart voor twee personen verloot. Die werd gewonnen door mevrouw Irene van de Brande uit Hulst. Burgemeester Jan-Frans Mulder reikte haar op dinsdag 26 november 2019 de ballonvaartcadeaubonnen uit.

Winnaar