Dit weten we over het gebruik van de Liniedijk

Wat vindt u van de Liniedijk? Dat wilden we graag weten. Daarom deden we een onderzoek. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend. Die gaan we gebruiken om een toekomstplan voor de Liniedijk te maken.

Waarom een enquête?
Het recreatieve en sportieve gebruik van de Liniedijk in Hulst is in de loop van de tijd toegenomen. De belangrijke cultuurhistorische en natuurlijke waarden van het gebied staan ondertussen onder druk. De diverse gebruikers ondervinden hinder van elkaar. Daarom onderzochten we het gebruik van de Liniedijk. Dat deden we met een enquête.

Wie namen deel aan de enquête?
In totaal vulden 681 personen de enquête volledig in. Daarvan woont 92% in de gemeente Hulst.
5% vulde de enquête namens een organisatie/vereniging in.

Wat kwamen we te weten over het gebruik van de Liniedijk?
Circa 80% van de deelnemers maakt minimaal één keer per maand gebruik van de Liniedijk. 75% komt te voet naar de Liniedijk. De populairste activiteit is recreatief wandelen. Dat gaf 73% van de deelnemers aan. Andere populaire activiteiten zijn: genieten van de natuur/landschap/stilte, sportief/recreatief fietsen en de hond uitlaten. Zo’n 48% geeft aan dat ze wel eens overlast ervaren van andere gebruikers. Rekening houden met elkaar is hetgeen men dan met name mist. Ook verschillen in snelheid (wandelen/fietsen) spelen een rol. Een kleine 70% van de deelnemers vindt de geschiedenis van de Liniedijk belangrijk. 84% hecht aan de natuurwaarde van de dijk. Bescherming of versterking van groen/natuur/biodiversiteit ter plaatse vindt 70% belangrijk.

De top vijf van wenselijke voorzieningen is:
- Fietsroutes
- Wandelroutes
- Informatie over natuur, geschiedenis en routes
- Afvalbakken
- Zitbanken

Er zijn ook deelnemers die juist geen nieuwe voorzieningen wensen.

Hoe nu verder?
We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om een toekomstplan voor de Liniedijk te maken. Dat plan bereiden we de komende tijd voor.