Drugsloods Ossenisse een jaar dicht

Op last van Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst wordt een loods in de gemeente Hulst gesloten op basis van het Damoclesbeleid. Het gaat om een loods aan de Langeweg in Ossenisse. In deze loods is op 6 februari 2021 een groot drugslaboratorium aangetroffen. Daar werd MDMA (de werkzame stof in XTC) gemaakt. De sluiting gaat in op 19 april 2021 en geldt voor een periode van een jaar.
De Zeeuwse gemeenten zijn van mening dat kweek van hennep en handel van drugs zorgt voor overlast en onveilige situaties. Daarom is het Damoclesbeleid opgesteld. Op grond van dit beleid is het voor de burgemeester mogelijk om panden, waarin drugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt, gemaakt of daartoe aanwezig zijn, te sluiten.

Wat betreft het pand aan de Langeweg in Ossenisse, is Burgemeester Mulder van mening dat er sprake is van verzwarende omstandigheden. Het ging om een grootschalige productie, waarbij sprake was van een professionele aanpak. Er werd forse hoeveelheid middelen en attributen aangetroffen.