Drukbezocht avond over subsidieregels

De gemeente Hulst werkt aan een nieuw subsidiebeleid. Het huidige subsidiebeleid dateerde van 2003 en is aan vernieuwing toe. De nieuwe algemene subsidieverordening en de nieuwe subsidieregels zijn in voorbereiding. Maandag 25 november 2019 zijn de uitgangspunten voor de actualisatie van deze documenten  - tijdens een informatieavond – toegelicht aan de verenigingen/stichtingen die op dit moment subsidie ontvangen. De avond was drukbezocht. Maar liefst 160 vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen waren present. Zij lieten zich uitgebreid informeren en stelden ook gericht vragen. De inbreng uit de bijeenkomst wordt meegenomen in de verdere besluitvorming over het vernieuwde subsidiebeleid. Het streven is om vanaf 2021 te gaan werken met de nieuwe subsidieregels.

De gemeente wil de regels vooral eenvoudiger maken dan de huidige. Daarnaast is het de bedoeling dat er onder andere meer zicht komt op de concrete bijdrage, die gesubsidieerde organisaties met hun activiteiten leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Hulst.