Duidelijke taal - Hoe leuk is dat!

Duidelijke taal is dat als je iets opschrijft, de lezer onmiddellijk begrijpt waar het over gaat. Bij de gemeente Hulst start het project Duidelijke taal, hoe leuk is dat!”.

Nog teveel teksten en brieven zijn niet duidelijk. Dat geldt voor veel overheidsberichten. Belangrijk is te weten voor wie je de tekst schrijft. Voor die persoon/personen moet duidelijk zijn wat er staat. De boodschap moet duidelijk overkomen.  Geen wollige brieven vol formeel taalgebruik en juridische termen. Een duidelijke brief leest ook fijner en is leuker.

Schrijven in duidelijke taal is makkelijker gezegd dan gedaan. In een gemeentelijke organisatie zijn veel ingewikkelde regelgevingen, veel afkortingen en “ambtelijke” woorden. Het taalproject gaat de medewerkers van de gemeente Hulst helpen om duidelijker te schrijven.

Wat gaan we doen
De gemeente Hulst volgt met dit project de Direct Duidelijk Brigade van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij bieden goede hulpmiddelen en voorbeelden om teksten duidelijker te maken. De medewerkers van de gemeente Hulst gaan de strijd aan met vaktermen en moeilijke woorden. Ook komen er workshops en taalambassadeurs. Een schrijfwijzer en taaltips ontbreken niet in het project. Brieven die heel vaak worden verstuurd krijgen extra aandacht. Hoe maken we die begrijpelijker? Ook inwoners wordt in de loop van het project om hulp gevraagd. Wat is duidelijk en wat is lastig te lezen en te begrijpen? 

Aanleiding
Op 7 november 2019 stelde de gemeenteraad van Hulst de Inclusieagenda vast. Dat is een meerjarenplan dat er toe moet leiden dat de Hulster samenleving toegankelijker wordt. Eén van de actiepunten in deze agenda is schrijven op B1 niveau. Dat is een taalniveau dat 80% van de bevolking begrijpt.