Duurzame verlichting voor monumenten en vestingwerken

In Hulst verlichten we in de avonduren een aantal van onze monumenten en de vestingwerken. Op die manier springen deze bijzondere gebouwen/objecten ook na zonsondergang in de kijker. Deze verlichting kan duurzamer en flexibeler. Dat willen we dit jaar aanpakken.

Monumenten en vestingwerken
We lichten vijf monumenten uit. Dat zijn het stadhuis, de gemeentewinkel, de basiliek, de molen en het Reynaertmonument. Daarnaast staan ’s-avonds ook de Gentsepoort en de Keldermanspoort in het licht. Onze stadwallen worden vanaf de buitenzijde ook aangelicht.

Duurzamer
De verlichting is op dit moment niet uitgevoerd in LED. Dat moet anders. Verwachting is dat we bij het gebruik van LED-verlichting bijna de helft aan energie besparen.

Flexibel
Steeds vaker krijgen we verzoeken om te participeren in het uitdragen van maatschappelijke thema’s. Denk daarbij aan acties/activiteiten als ‘Nacht van de Nacht’ en ‘Orange the world’. Daarbij is het uitzetten van verlichting of het in een kleur belichten van gebouwen de vraag. Dat
kan met de huidige verlichting lastig/niet. Met nieuwe verlichting is dit wel mogelijk.

Kosten
Het vernieuwen van de verlichting kost zo’n 135.000 euro.
Jaarlijks besparen we na ingebruikname op de energiekosten. Hoeveel dat is, hangt af van de energietarieven.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte bespreekt het voorstel over de verlichting op dinsdag 31 januari 2023. De bedoeling is dat de gemeenteraad vervolgens op donderdag 16 februari 2023 een besluit neemt.