Economische ambities & acties 2019-2022

Hulst aantrekkelijk houden voor de bewoners, bezoekers en bedrijven, dat is de missie. Daarom is er een nieuw economisch beleids- en actieplan gemaakt. Dat nieuwe plan wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarin staan de ambities en acties voor de komende vier jaar.

Totstandkoming
Op 18 februari 2019 vond een economische conferentie plaats in Hulst. Tijdens die avond keken Hulster ondernemers en andere betrokkenen opnieuw naar het economisch beleid en leverde de nodige input voor het nieuwe beleid. Doelstelling is om zo gezamenlijk zoveel mogelijk economische kansen te verzilveren in de nabije toekomst.
Op basis van de economische conferentie, een analyse van de Hulster bevolking, arbeidsmarkt, bedrijvigheid en de werklocaties, een terugblik naar het vorige economisch beleidsplan, een sterkte/zwakte analyse van de Hulster economie en de trends en ontwikkelingen is het economisch beleidsplan 2019-2022 opgesteld.

Ambities & acties 2019-2022
In het plan staan de ambities en acties voor de economie van Hulst voor de periode 2019-2022. De rol van de gemeente bij uitvoering van deze ambities/acties is initiëren, faciliteren, stimuleren, ondersteunen en verbinden.

De ambities en acties zijn als volgt:

 A. Toekomstbestendige (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt
1. Stimuleren & ondersteunen van het initiatief van Hulst Vestigingsstad
2. Aansluiten bij & benutten van regionale en provinciale initiatieven
B. Profiteren van de groeiende zorgsector
3. Ontwikkeling zorgsector (zorgeconomie) faciliteren
C. Voorzieningen op niveau en sterke wooneconomie
4. Uitvoeren & doorpakken met Retailvisie, Toeristisch Ontwikkelingsplan, Visie Hulst      Vestingstad en Placebranding Hulst.
5. Verhogen participatie van nieuwe (Belgische) inwoners/bezoekers
6. Actualisatie woonvisie en overleg met de Provincie
D. Kansen in het buitengebied  
7. Verbeteren digitale bereikbaarheid buitengebied
8. Actualiseren lijst nieuwe economische dragers (bestemmingsplan buitengebied)
E. Hulst is een ondernemersgerichte gemeente
9. Behouden & versterken accountmanagement en communicatie met ondernemers
10. Meer economisch profiteren van strategische ligging Hulst
11.    Aandacht voor kwaliteit en toekomstbestendigheid bestaande bedrijventerreinen
12.    Blijven inzetten voor verbetering/mobiliteit van Hulst
       
Het economische beleidsplan 2019-2022 wordt op dinsdag 11 juni 2019 besproken in de Raadscommissie Ruimte.