Economische kansen verzilveren

Hulst beweegt. Dat blijkt wel uit de vele activiteiten en evenementen. Er is roering in Hulst en dat is belangrijk voor de Hulster economie en daarmee ook voor de werkgelegenheid. Hulst aantrekkelijk houden voor de bewoners, bezoekers en bedrijven, dat is de missie.
Het gemeentebestuur heeft afgesproken dat er een nieuw economisch beleids- en actieplan moet komen.  Doelstelling is om dit voor de zomer 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad.

In het vorige Economische Beleidsplan waren de thema’s vrijetijdseconomie, Vlaamse kansen benutten en zorg & welzijn. Dat plan heeft geleid tot het opstellen van een Retailvisie en een Toeristisch Ontwikkelingsplan. Maar belangrijker zijn de acties die uit deze twee plannen ondertussen in uitvoering zijn. Denk daarbij aan de verschillende projecten die voortkwamen uit het project Versterk de Vesting, zoals de letters INULST, de Vindplaats en het doorkijkpaneel aan de Keldermanspoort. Verder worden er stappen gezet met placebranding en is sinds 2018 een centrummanager actief. Allemaal zaken om Hulst aantrekkelijker te maken voor bezoekers, bewoners en bedrijven.

Op 18 februari 2019 vond een economische conferentie plaats in Hulst. Tijdens die avond keken Hulster ondernemers en andere betrokkenen opnieuw naar het economisch beleid en leverde de nodige input voor het nieuwe beleid. Doelstelling is om zo gezamenlijk zoveel mogelijk economische kansen te verzilveren in de nabije toekomst.