Een binnenstad vol projecten

Stil staan is achteruit gaan. De binnenstad van Hulst staat de komende tijd zeker niet stil. Verschillende projecten komen er aan. Deze starten na de zomerperiode. Dat gaat iedereen – bewoners, ondernemers en bezoekers – merken.

Drie projecten
In De Nieuwe Bierkaai start de bouw van de bioscoop. Die komt aan het water op de locatie van het voormalige café De Meerpaal en het achterliggende gedeelte op de onderkade.
Daarnaast wordt in diverse straten in het noordoostelijk deel van de binnenstad de riolering vervangen. Na de rioolwerken worden de straten opnieuw ingericht. Het gaat om de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg.
Tenslotte krijgt Hulst een nieuw museum. Dat komt in ’s-Landshuis. Hiervoor moet het gebouw aan de Steenstraat 37 grondig worden verbouwd.

Planning
Alle drie de projecten gaan na de zomervakantie – begin september 2021 – van start. Dit met uitzondering van de bioscoop. Daar worden nog vóór 9 augustus 2021 (start bouwvakantie) extra funderingspalen geboord. De realisatie van het gebouw gaat verder na de zomervakantie.
  
Verkeerssituatie            
Drie projecten in een historische binnenstad op hetzelfde moment, dat vraagt om een goede samenwerking, afstemming, voorbereiding en communicatie; en om begrip van bewoners en ondernemers.
Momenteel wordt de verkeerssituatie tijdens de werken bestudeerd. Bekeken wordt wat mogelijk en onmogelijk is. Het verkeer moet de stad in en uit kunnen. Ook het vrachtverkeer. Verder moet het ook voor fietsers en voetgangers veilig blijven.   
Voor de bouw van de bioscoop is het nodig de Overdamstraat af te sluiten. Tijdens de rioolwerken en herinrichting van de straten in het noordoostelijk deel, moet onder andere de Kleine Bagijnestraat worden afgesloten. Wanneer zowel de Overdamstraat als de Kleine Bagijnestraat zijn afgesloten, zijn de mogelijkheden voor het verkeer beperkt. De enige oplossing is dan de Frans van Waesberghestraat. Het omdraaien van de rijrichting in die straat is dan - voor een bepaalde periode - aan de orde.

De kracht van samen
Werkzaamheden kunnen helaas vaak niet zonder hinder worden uitgevoerd; zeker niet in een historische vestingstad. Dat begrijpt iedereen. De verkeerssituatie en de situatie voor omwonenden, ondernemers en ook bezoekers van onze stad krijgen tijdens de drie projecten onze bijzondere aandacht. We doen er alles aan om het voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen. Elkaar informeren is daarbij heel belangrijk. Daarom verschijnt tijdens de werken – steeds als de situatie verandert - een nieuwsbrief. Alle inwoners en ondernemers van de binnenstad ontvangen die. Ook online krijgt die aandacht.