Een boost voor wijken en dorpen

Heeft u een idee voor in uw wijk of dorp dat al een tijdje in de kast ligt? Zou u dit idee graag tot uitvoering brengen, maar beschikt u niet over het benodigde netwerk of financiering? Dan is dit uw kans! Het gemeentebestuur oppert een bijzonder project waarin geld wordt beschikbaar gesteld, waarmee misschien wel uw idee kan worden gerealiseerd.
 

Wie heeft een idee?
Per dorp/wijk is geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving van de inwoners. Iedereen kan een voorstel doen. Heel simpel via dit formulier. Het voorstel kan worden ingediend bij de gemeente Hulst of bij de dorps- of wijkraad tot en met 21 februari 2020.
Vooral projecten die structureel actie en activiteit met zich meebrengen, hebben de voorkeur. Bijvoorbeeld het aanplanten van een gezamenlijke bloementuin om de wijk op te fleuren en waarvoor samen zal worden gezorgd; of het plaatsen van een outdoor fitness toestel, waarbij regelmatig sportactiviteiten worden georganiseerd. Zou u graag iets structureels willen organiseren in het dorpshuis, maar beschikt deze niet over de benodigde materialen of apparaten? Dan kunnen deze met de beschikbare gelden worden aangeschaft. Het simpelweg aanschaffen van zaken zonder actie, is niet wat wordt gezocht in dit project. Dus bijv. geen fietsenrekken, infoborden of verkeersmaatregelen.

Beschikbaar budget
De hoogte van het budget is bepaald door het aantal inwoners van de wijk cq. het dorp. Op www.gemeentehulst.nl staan de verschillende budgetten op een rijtje. In totaal is voor het algehele project een bedrag van 150.000 euro beschikbaar.

Wie beslist?
De inwoners! Alle voorstellen worden gecheckt. Voldoen ze aan de doelstelling? Over de voorstellen die voldoen aan de doelstelling, gaan de inwoners tijdens de jaarvergadering van de dorp/wijkraad of een andere avond beslissen. Meeste stemmen gelden! Dat project krijgt het geld en mag worden uitgevoerd. Afhankelijk van de kosten kan het voorkomen dat er meerdere projecten in een wijk of dorp tot uitvoering kunnen worden gebracht.

BOOSTEN DAT DORP EN DIE WIJK!!