Een gigantische opkomst voor het verkeersexamen op de fiets

Vandaag mochten leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Hulst hun praktisch verkeersexamen doen. De basisscholen die mee wilde doen diende zich vooraf aan te melden. Wethouder Depauw was aanwezig om de leerlingen succes te wensen en aan te moedigen.

Waarom een examen?
Het fietsexamen is in het leven geroepen om kinderen bewust te maken van de regels binnen het verkeer. Hoe ze om moeten gaan met verschillende verkeerssituaties. Vorig jaar kon het verkeersexamen in verband met Corona helaas niet doorgaan. Hierdoor waren er dit jaar extra veel kinderen die meededen. Het aantal is opgelopen tot wel 305 leerlingen!

Startpunt van route
Op het parkeerterrein bij zwembad Reijnaertland in Hulst werden de fietsen bekeken. Er werd gecontroleerd of de bandenspanning, de stevigheid en de verlichting wel deugde. Verder werd geluisterd of de fietsbel in orde was.

Na de controle gingen de leerlingen individueel een route fietsen door de componistenwijk in Hulst. Op die route waren er meerdere knelpunten. Bij deze knelpunten stonden controleurs opgesteld om de kinderen te beoordelen. Ze keken naar hun handelen bij bijvoorbeeld een voorrangskruising of een stopbord.

Het weer was in elk geval super. Hier moesten de kinderen zich gelukkig geen zorgen om maken. Het examen is goed en veilig verlopen, vooral door alle vrijwilligers die aanwezig waren. Een groot compliment is hier op zijn plaats!