Een goede buurt is goud waard

Steeds meer inwoners van Zeeuws-Vlaanderen doen een beroep op buurtbemiddeling om vervelende situaties met de buren op te lossen. Bij problemen worden niet altijd meer de politie of de gemeente gebeld. Ondanks deze officiële instanties hun uiterste best doen, blijken veel zaken niet op te lossen of de situaties zelfs verergeren.

Iedereen kan wel eens last hebben van zijn buren. Dit is pas een probleem als 'last' verandert in 'overlast'. Als het de bewoners zelf niet lukt om tot een goed gesprek en oplossing te komen, kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Buurtbemiddelaars zijn onpartijdige en getrainde vrijwilligers die buurtbewoners helpen om gezamenlijk een oplossing te zoeken en om afspraken te maken die voor beide partijen goed werken. Of dat nu gaat over geluids- of stankoverlast, overhangende takken of pesterijen. Met Buurtbemiddeling willen de vier samenwerkende partijen, de wooncorporaties Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de politie en de gemeente Hulst, de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling mevrouw Anja Rijlaarsdam, via 06-54311465, email:  buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl.